A nagyváradi megyéspüspök tengerentúli látogatása - Magyar Kurír - 2014. június 2.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök május 26. és június 5. között a helyi magyar közösségeket erősítendő látogatást tesz az USA-beli Passaicban található Szent István király plébánián – tájékoztatott a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye.

A térségben élő magyar ajkú római katolikus hívek lelkipásztori ellátását biztosító plébániát Vas László nagyváradi egyházmegyés lelkipásztor vezeti, aki a chicagói plébániáról költözött ide hét évvel ezelőtt. A lelkipásztori tevékenység a kimondottam templomi szolgálat mellett a szórványra jellemző sajátságos feladatok megszervezését és lebonyolítását is jelenti: például a gyermekek és fiatalok anyanyelvi oktatását biztosító szombati iskola irányítását, valamint a közösség építését és erősítését a nemzeti identitás megőrzése érdekében. A magyar nyelvű lelkipásztorkodás mellett a plébános az angolul beszélő hívek ellátását is biztosítja.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök május 29-én találkozott a helyi főpásztorral, Arthur Serratelli megyéspüspökkel, akivel kötetlen beszélgetést folytatva megismerhette a helyi lelkipásztori munka kihívásait és lehetőségeit. A patersoni egyhámegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztor munkájának fontosságáról is értesülhetett a nagyváradi püspök, aki megelégedéssel nyugtázta, hogy Vas László hasznos és szükséges feladatok ellátását vállalta az amerikai magyarok szolgálatában. A délután bemutatott magyar nyelvű szentmisét követően a főpásztor az egyháztanács tagjaival folytatott kötetlen beszélgetést a plébánia alagsorában kialakított közösségi teremben.

A templom felszentelésének 110. évfordulóján szervezett ünnepségsorozat részeként június 1-jén Böcskei László szentmisét mutatott be Passaicben (New Jersey állam). A nagyváradi megyéspüspök a hálaadásra, a hit megőrzésére és továbbadására, valamint a Szentlélek ajándékainak befogadására buzdította a jelenlévő magyar, angol és német ajkú híveket. A szentmisét követően közös ebéden vettek részt a közösség tagjai, majd a gyermekek kulturális műsorával ünnepélyesen lezárták a szombati iskola 2013/2014-es tanévét.

Magyar Kurír