Rev. Kovács Lajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházközségünk harmadik plébánosa, Rev. Kovács Lajos (más változatban: Rev. Louis Kovacs, Lajos von Kovacs, Rev. Louis Von Kovacs de Jardanhaza, Járdánházi Kovács Lajos) volt, aki Nagykanizsán született 1879. augusztus 31-én. Édesapja Kovács Lajos, édesanyja Bunsel Hernin (Kovács Hermina) voltak. Valószínűsíthetően ősi, nemesi családból (Járdánházi Kovács család)  származik. A középiskolai tanulmányai után Budapesten joghallgató, de ezt abbahagyva teológiai tanulmányokba kezdett. Még joghallgató korában közeli ismeretségbe került Ady Endrével, akivel gyakran levelezett Amerikából is. Miután egy évet a temesvári püspöki udvarban töltött, 1900. április 6-án szentelte pappá Dessewffy Sándor csanádi püspök. 1900-ban Nagyőszön valamint Gyarmatán (Temes megye), 1901. november 10-tól Szenthuberten (ma: Bánátnagyfalu), majd Mezőkovácsházán káplán, amíg le nem betegedik. 1904. február 5-től Nagybecskereken káplán és hitoktató. 1902-ben Szegeden jelenik meg: Álmaim: apró történetek és elbeszélések c. könyve. 1903-ban lefordítja P. Brors X. Ferenc A keresztény hitvédelem abc-je c. könyvét, mely nagy sikert ér el. 1905-ben sikertelenül próbálja magát országgyűlési képviselőnek megválasztatni. Az Egyesült Államokba 1905-ben vándorolt ki. 1905-től Dillonville, OH, 1906-ban Perth Amboy, N.J. (Metuchen e. m.), az ekkor épült a Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, 1907-08. között New York, NY (New York e.m.), Szent István e.k., 1911-ben South Bend, IN, (Forth Wayne-South Bend e. m.) Szent István e. k., 1912. májusától Bethlehem, PA, (Altoona-Johnstown e. m.) Kapisztrán Szent János e. k., 1913. október 15. és 1915. szeptember 1. között Passaic, NJ, (Paterson e. m.) Szent István e. k., 1915. szeptemberétől Youngstown, OH, (Youngstown e. m.) Szent István e. k., majd Connelsville, PA, (Greensburg e m) Szent Imre e. k., 1918-tól Pittsburgh, PA, (Pittsburgh e. m.) Szent Anna e.k., végül 1921. decemberétől halálig Detroit, MI, (Detroit e. m.); Szent Kereszt e. k. Ez idő alatt 1925 és 1926 között kiadja a Katholikus Örszem c. hetilapot, melynek megszűnését az korabeli egyháztörténész Feysz A. Hugolin úgy kommentálta, hogy  „az amerikai katholikus magyarok szempontjából a legnagyobb veszteség volt.”
Habsburg Jenő főherceg 1907-ben felvette a German Cross of the Knights (Német lovagrend) tagjai közé.
Rev. Kovács Lajos Detroitban hunyt el, 1927. július 22-én 48 éves korában. A halál oka valószínűleg bakteriális fertőzés okozta szívhártyagyulladás, valamint magas vérnyomás. A Saint Josephs Cemetery-ben nyugszik, Connellsville-ben, Fayette megyében, Pennsylvania államban, édesanyjával (+1917) közös sírban.
 


Rev. Kovács Lajos
Pastor 1913 – 1915

Two succeeding pastors followed the tenure of Fr. Messerschmiedt, Rev. John Schimkó and Rev. Louis Kovács. Little is known about these two pastors, who served our parish for two years each.Rev. Luois Kovacs életrajzi adatai


A Járdánházi Kovács család címere


Rev. Kovács Lajos származása. A sárgával kiemelt Lajos valószínűsíthetően az édesapja.


A Battonya és környéke hetilapban megjelent cikk Rev. Kovács Lajos New York-i beiktatásáról

Ady Endrének 1907. augusztus 31-én írt levele:

Kedves Bandikám!

Tudom, egypárszor elmondtad, hogy milyen haszontalan ember az a newyorki pap barátod, hogy <csak most> |:nem:| ír teneked mikor már vagy egy hónapja, hogy elhagyta a „tejjel és mézzel folyó szép hazát”. Ha azonban látnád az én helyzetemet, ugy tudom a bűnbocsánatot expressen küldenéd meg számomra. Volt egy gyalázatos gazember helyettesem az úgy felbujtotta ellenem a saját híveimet, hogy a végén már az utolsó vasárnap az alakot nem is engedték be a templomba, dacára, hogy engem kiakart turni a helyemből és a legképtelenebb hazugságokat és meséket adta le a népnek, annak az isteninek. Most aztán hogy betoppantam letarolt hitközségembe árva lettem mint Jeruzsalem szüzei és ifjai Titus bevonulása után, s elég időmbe került míg rendet teremtettem. No de <most> már all right minden, s így írásban is letudom adni érzelmeimet, bár azt gondolatban sokszor megtettem, s ha Marconi (jól tudott markóni) (üss agyon!) |:de ne nagyon ám:| a drótnélküli táviratot jobban feltalálja hidd el minden nap egy litániára való gondolatot kaptál volna extractban, annyiszor visszaemlékeztem rád és |:a:| kedvességeddel (ugy-e szép papos kifejezés?) töltött napokra. Tegnap le is adtam egy egy lev. lapot Arvern|:s:|ből [Anversből] ahol két napig fürödtem a tenger züllött hullámaiban ön magam is lezüllve, |:de:| nem leszülve.

A tengeri utam nagyon kellemes volt s hat nap alatt megérkeztünk anélkül hogy útközben valami <tengeri> nyavalya erőt vett volna rajtam. A nagy hazaffyak a sikkasztó és váltóhamisítókból álló kiszökött kompánia persze minden nap üt az ő „hazaffyas magyar nemzeti sajtójában” amitől azonban remekül hízom. Természetesen tudják, mint te is tudod hogy eladtam a hazát, sőt mitöbb már szállítani is fogom, azt mondja a sok kétes alak, akik ugy szerették a hazát, hogy csupa szeretetből szegény emberek nevére váltókat hamisítottak, kauciókat szedtek fel, s a bús haza |:sorsát:| és az átkos bécsi kéz munkáját nem nézhetve búcsut mondtak az eladott hazának melynek licitációjánál hazaffyas le|:l:|kük nem engedte hogy megjelenjenek.

Szóval minden a régi idekint is, de azért örülök, hogy itthon vagyok. Ezeket az ugató hazafiakat <ne> |:nem:| ismerem s szenydolgaikat a macska sem olvassa. Én még mindig nem bolondultam meg, nem tudom öreg te már bent vagy-e a sanatoriumba? Írd meg hogy hol s majd én is oda avizálom magamat.

Ha nem lennél <a bolondok házába> |:valami sanatoriumba:| reméllem[!] nemsokára Párisban leszel? Lehet, hogy egy-pár év mulva megint kimegyek Európába s akkor Párisban több időt fogok tölteni.

Hát öregségem hiszem, hogy ami barátságunk fen|:t:|fog maradni és ha tenger el is választ bennünket, lélekben együtt leszünk egypárszor. Mindig kellemesen gondolok a magyarországi napokra, a zsidófoki és egyéb kirándulásokra. Majd ha időm engedi fogok írni egy két jó ízű amerikai magyar históriát is, amit te kikanyaríthatsz a lapod számára, de addig ne írj se rólam sem ezekről a fentemlített dolgokról. A keserőség[!] java részét már lenyeltem, s a positióm sokkal erősebb sem hogy ez a banda árthatna. Készülök Diósy barátunknak is írni, s megköszönni az ő szívességeit.

De most már abban hagyom a sok szaval|:l:|atot és tiszta szívből még egyszer üdvözöllek Amerika szabad földjéről azzal a kérésemmel, hogy gondolj néha

a téged igazán szerető barátodra:

Lajosra


Rev. Kovács Lajos még Magyarországon megjelent könyve (a képre kattintva a könyv olvasható)


P. Brors X. Ferenc: A keresztény hitvédelem abc-je c. könyv fordításának kritikája


A halál oka valószínűleg bakteriális fertőzés okozta szívhártyagyulladás, valamint magas vérnyomás.


Rev. Louis Kovacs sírja