Heti tudósítók

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

     News | Aktuális | Heti miserend/Mass Time  | Naptár/Calendar | 2019. évi hirdetések/Bulletin in 2019 | Archívum/Archive

    

Nagyböjtben Jézus 40 napos böjtjét utánozzuk. Három módon tudunk önmegtartóztatást gyakorolni. Testi böjt, imádság, és alamizsnálkodás. Mindhárom jelen legyen készületünkben. Plusz ima lehet pl. a keresztút imádkozása közösségünkben, vagy otthon. A rászorulók segítése, ugyancsak Krisztus utánzása, aki mindig segített a szegényeken, betegeken. Idézzük fel az irgalmasság testi és lelki tetteit és gyakoroljuk!

Péntekenként az esti 7 órás szentmise után magyar keresztút imádság lesz.

Szerdánként az esti 7 órás mise után angol keresztút lesz.

A CRS Rice Bowl akció keretében Nagyböjt idején is segíthetünk a rászorulókon. A templom előterében található papírtálat vigyük haza, helyezzük el benne adományukat és Nagyböjt végéig hozzuk vissza. Köszönjük az adományokat!

Mindenkit szeretettel kérünk, fizesse be hívek éves hozzájárulását! Ezzel hozzájárulunk közösségünk fenntartásához! A hozzájárulás mértéke egyedülálló személynek 30$ , családnak 40$. Köszönjük mindenki áldozatát.

Köszönet mindenkinek a múlt vasárnapi ebédért és a felemelő szép ünnepért mindenkinek, aki segített, szervezett és aki részt vett rajta!

Nagyböjti Lelkigyakorlat és gyóntatás lesz templomunkban március 30-án, szombaton. Vezeti Ft. Juhász Imre atya, a new brunswick-i Szent László templom magyar lelkésze. Részletek a szórólapon. Gyertek, szánjátok rá az időt a beszédekre és a szentgyónásra!

A múlt vasárnapi Egyháztanács választás eredményeként két új tagot választott meg a közösség, Keresztes Ferenc és Kertész Miklós személyében. Eskütételük később lesz, Isten segítse őket.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

|  Impresszum |