Gyónás

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

| Mise/Mass | Magyarázat | Gyónás/Confession | Rózsafüzér/Rosaly | Házasságkötés/Marriage | Áldások | Imádságok

    

 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA IGELITURGIÁBAN

THE RITE OF MARRIAGE

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hívek: Ámen.

Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel.

Pr.: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
People: Amen.

Pr.: The Lord be with you!
People: And also with you.

Pap: Könyörögjünk! Tekints, Urunk könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Pr.: Let us pray. Father, hear our prayers for N. and N., who today are united in marriage before your altar. Give them your blessing and strengthen their love for each other. Through Christ our Lord.
People: Amen.

 

HÁZASSÁGKÖTÉS

RITE OF MARRIAGE

Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit.
A házasság szentségének méltósága. őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért kérdéseimre!
(A pap a vőlegényhez fordul)

Pr.: N. and N., you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the Church's minister and this community. Christ our Lord abundantly blesses this love. Now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the Church I ask you to state your intentions.

(To the bridegroom)

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Válasz: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Válasz: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat, és úgy neveled őket, ahogyan az a keresztény édesapához méltó?
Válasz: Igen.

Pr.: N., I ask you if you freely and without reservation undertake the obbligations of marriage?
Bridegroom: I do.

Pr.: Are you ready to love and honour your future wife for the rest of her life?
Bridegroom: I am.

Pr.: Are you ready, to accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and his Church?
Bridegroom: I am.

(A pap a menyasszonyhoz fordul)

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Menyasszony: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Menyasszony: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat, és úgy neveled őket, ahogyan az a keresztény édesanyához méltó?
Menyasszony: Igen.

(To the bride)

Pr.: N., I ask you if you freely and without reservation undertake the obbligations of marriage?
Bride: I do.

Pr.: Are you ready to love and honour your future husband for the rest of his life?
Bride: I am.

Pr.: Are you ready, to accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and his Church?
Bride: I am.

Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm a stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

Pr.: Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands, and declare your consent before God and his Church.

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?
Válasz: Akarom.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

Pr.: N., I ask you: is it your intention to enter into marriage with N. here present before God and his Church?
Bridegroom: Yes, it is.

Pr.: So repeat: N., / in the presence of God / I take you for my lawful wife.

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?
Menyasszony: Akarok.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

Pr.: N., I ask you: is it your intention: to enter into marriage with N. here present before God and his Church?
Bride: Yes, it is.

Pr.: So repeat: N., / in the presence of God / I take you my lawful husband.

Pap: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya + a Fiú és a Szentlélek nevében.
Vőlegyén és menyasszony: Ámen.

Pr.: You have declared your consent before the Church. May the Lord in his goodness strengthen your consent and fill you both with his blessings.
The spouses answer: Amen.

Pap: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!" (Mt 19,6)

Pr.: I call upon you, and all brothers and sisters here present to witness, this holy bond. "What God has joined together, let no man put asunder." (Mt 19,6)

 

ESKÜ

OATH

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a tanútok által tartott feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!

Pr.: It is a Hungarian tradition that the new spouses pay an oath on the cross to confirm the consent they expressed a little while ago. Please speak the words of the oath:

 • Isten engem úgy segéljen,
 • és Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária
 • és Istennek minden szentjei,
 • hogy a jelenlévő N.-t szeretem,
 • szeretetből veszem feleségül (szeretetből megyek hozzá feleségül)
 • Isten rendelése szerint,
 • az Egyház törvénye szerint
 • és hogy őt el nem hagyom mindhalálig,
 • semmiféle bajában.
 • Isten engem úgy segéljen!
 • I call upon God Almighty,
 • the Blessed Virgin Mary
 • and all the saints to witness,
 • that I love N. here present,
 • that's why I take her/him to be my lawful wedded wife/husband,
 • to have and to hold from this day forward,
 • for better for worse, for richer for poorer,
 • in sickness and in health,
 • to love an to cherish,
 • till death do us part.

 

A GYŰRŰK MEGÁLDÁSA

BLESSING OF THE RINGS

Pap: Áldd + meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Pr.: Lord, bless these rings which we bless + in your name. Grant that those who wear them may always have a deep faith in each other. May they do your will and always live together in peace, good will and love. Through Christ our Lord.
People: Amen.

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára és mondjátok utánam:

N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jelét: - az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Pr.: Kiss the Ring, the sign of fidelity, place on each other's finger and say:

N., take this ring as a sign of my love and fidelity: in the Name of the Father and the Son and of the Holy Spirit.

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

GENERAL INTERCESSIONS

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben.
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat akik hajlékukba lépnek!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével.
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe.
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pr.: Now that we have invoked God's blessing on the union of N. and N., let us pray for our parish community and for the Church everywhere, that we may be faithful to the love of Christ.

 1. For Pope N., and Bishop N., and all ministers of Word and Sacrament, let us pray.
  People: Lord, hear our prayer.
 2. For the sanctity of Christian marriage, school of perfection and sign of Christ's redeeming love, let us pray.
  People: Lord, hear our prayer.
 3. For all married couples, that God give them comfort and strength in each other and joy in their children, let us pray.
  People: Lord, hear our prayer.
 4. For couples preapring for marriage, that they grow in openness to the grace of the sacrament, let us pray.
  People: Lord, hear our prayer.

 

NÁSZÁLDÁS

NUPTIAL BLESSING

Pap: Világ Teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk Hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon rá és hitvestársára,(hogy boldog házaséletük folyamán gyermekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék Egyházad.) A te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek! A hívek közösségében imádkozzanak Hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek, s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Pr.: Holy Father, creator of the universe maker of man and woman in your own likeness, source of blessing for married life, we humbly pray to you for this woman who today is united with her husband in this sacrament of marriage. May your fullest blessing come upon her and her husband so that they may together rejoice in your gift of married love (and enrich your Church with their children). Lord, may they both praise you when they are happy and turn to you in their sorrows. May they be glad that you help them in their work and know that you are with them in their need. May they pray to you in the community of the Church, and be your witnesses in the world. May they reach old age in the company of their friends, and come at last to the kingdom of heaven. Through Christ our Lord.
People: Amen.

 

AZ ÚR IMÁDSÁGA

LORD'S PRAYER

Pap: Kedves N. és N., mint férj és feleség, most imádkoztok először egymásért. Szüleitekkel, szeretteitekkel együtt imádkozzátok el egymásért a Miatyánkot!

Pr.: Dear N. and N., It is for the first time that you pray for each other. Together with your parents and friend let us pray the Lord's Prayer.

Hívek: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.) Ámen.

People: Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bred, ad forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

 

ÁLDÁS

BLESSING

Pap: Istenünk, az örök Atya Őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje lakjék szívetekben és otthonotokban mindig megmaradjon!
Hívek: Ámen.

Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben!) Találjatok az életben Őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!
Hívek: Ámen.

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!
Hívek: Ámen.

Pap: És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten:az Atya +, a Fiú + és a Szentlélek!
Hívek: Ámen.

Pap: Menjetek békével! 
Hívek: Istennek legyen hála!

Pr.: The Lord be with you.
P.: And also with you.

Pr.: God the eternal Father keep you in love with each other, so that the peace of Christ may stay with you and be alway in your home.
People: Amen.

Pr.: May (your chilrdren bless you) your friends console you and all men live in peace with you.
People: Amen.

Pr.: May you always bear witness to the love of God in this world so that the afflicted and the needy, will find in you generous friends, and welcome you into the joys of heaven.
People: Amen.

Pr.: May almighty God bless you all, the Father and the Son, + and the Holy Spirit.
People: Amen.

Pr.: Let us go in peace to love and serve the Lord.
People: Thanks be to God.

 

 

|  Impresszum |